Επενδύσεις

Η εταιρία μας έχει επενδύσει στην ποιότητα των προϊόντων με την παραγωγή ασφαλών προϊόντων κατά το πρότυπο ISO 22:000:2005 στο οποίο έχει πιστοποιηθεί και συνεχίζει να εφαρμόζει.
Image
Image

Εξέλιξη

Εξελισσόμαστε καθημερινά, με σκοπό να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους και της εμπιστοσύνης τους χρησιμοποιώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και το ειδικευμένο προσωπικό.