ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α.Φ.Μ 999092431 , Δ.Ο.Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 19313731000

ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Email:

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2441075905 & 6936771814

FAX : 2441075045

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00).

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν:
Α) Απόστολος Μπακρατσάς του Κωνσταντίνου κάτοικος Καρδίτσας, οδός Στρ.Παπάγου, αριθ.44, με ΑΦΜ 078102133 με επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια,αξίας συνολικά εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) που αποτελούν(εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.
Β)Κωνσταντία Παπαλίτσα του Νικολάου , κάτοικος Καρδίτσας, οδός Στρ.Παπάγου, αριθ.44, με.ΑΦΜ 111610530 με επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στο πρώτο των εταίρων Απόστολο Μπακρατσά.